Events

Esdeveniments per conèixer de primera mà:

  • peces de l’obra de persones que han optat per avocar la seva ànima i coneixement en oficis vinculats a l’art i a l’artesania d’excel·lència.
  • matèries que ho fan possible
  • filosofia i dinàmica d’autores singulars.

Sant Jordi 2021


Jornades europees d’oficis d’art


Perfume of Trees


Pop Call Up


IX Setmana d’Artesania de Catalunya


Demonstration of Craft at the Palazzo Corsini


Olors visuals en confinament


El setembre a Barcelona


Art Perfume

Art Perfum Bcn 2019

Roses and Literature


La insubmissió de la fortalesa