Events

Esdeveniments per conèixer de primera mà, peces de l’obra de persones que han optat per avocar la seva ànima i coneixement en oficis vinculats a l’art i a l’artesania d’excel·lència.

 

 

El setembre a Barcelona

Art Perfume

May 2019 Barcelona

Roses and Literature

Collective Show "The burial of the fortress"