Publicat el

International Perfume Foundation

Al 2017 vaig iniciar un camí amb International Perfume Foundation, a rel d’una trobada a EEUU.

Durant els darrers 22 anys la Fundació Internacional del Perfum, s’ha compromès a augmentar la consciència positiva de les qüestions relacionades amb la indústria del perfum, educar els consumidors sobre l’ús correcte del mateix i la promoció de la importància de perfum, que és patrimoni de tots, remarcant la necessitat d’utilitzar matèries naturals.

En certificar l’Estudi Escola Bcn Art Lab ® IPF, ofereix la possibilitat de rebre un certificat per part de la Fundació, que es podrà fer efectiu en acabar el cicle formatiu “Formulació” i “Artístic” amb l’abonament de la taxa establerta per IPF, actualment de 95€

Certificat International Perfume Foundation